Upravni odbor broji 25 (dvadeset i pet) članova

alternative

Elma Dizdarević

Predsjednica upravnog odbora

Hamdija Šetić slika

Sanjin Halvadžija

Lejla Macić slika

Denisa Dedić

Sunah Tinjak slika

Maida Agić

Alma Olovčić slika

Mediha Avdić

Alma Hadžić slika

Jasmina Borovina

Sunah Tinjak slika

Vanesa Alispahić

Alma Olovčić slika

Elvira Kavazović

Alma Hadžić slika

Almir Jahić

Sunah Tinjak slika

Vinko Malnar

Alma Olovčić slika

Elvis Zornić

Alma Hadžić slika

Aida Bezdrob

Sunah Tinjak slika

Ades Bučan

Alma Olovčić slika

Selma Sahačić

Alma Hadžić slika

Ahmed Hodzić

Sunah Tinjak slika

Hamdija Hasanović

Alma Olovčić slika

Zulfo Ahmetović

Alma Hadžić slika

Lejla Beridan

Sunah Tinjak slika

Aida Redžep

Alma Olovčić slika

Denisa Dedić

Alma Hadžić slika

Esma Kalamujić

Sunah Tinjak slika

Ajla Đonko

Alma Olovčić slika

Sead Vatreš

Alma Hadžić slika

Almir Špiodić

NAZAD