Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj da kroz saradnju sa domaćim i inostranim vladinim i nevladinim institucijama, udruženjima i organizacijama ostvari napredak u razvoju obrazovanja, odgoja, mentalnog i fizičkog zdravlja te rasta i razvoja djece uzrasta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Ciljeve ostvaruje kroz aktivnosti Vijeća roditelja osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo i članova Udruženja.

Naši ciljevi

 • 1

  Učešće u saradnji u reformi osnovnog i srednjeg obrazovanja sa drugim partnerima u obrazovanju

 • 2

  Učešće u saradnji na izradi i donošenju Nastavnog plana i programa sa drugim partnerima u obrazovanju

 • 3

  Učešće u saradnji na izradi programa školskih i vanškolskih aktivnosti

 • 4

  Učešće u saradnji škola-roditelj-socijalna i psihološka pomoć

 • 5

  Učešće u prevenciji, ranom otkrivanju posebnih oblika ponašanja djece i mlađih adolescenata

 • 6

  Učešće u saradnji škola — roditelj - druge odgojne institucije

 • 7

  Učešće u saradnji na izradi programa školskih i vanškolskih aktivnosti za djecu sa posebnim potrebama

 • 8

  Učešće u saradnji škola - roditelj -lokalna zajednica

 • 9

  Potenciranje izgradnje novih sportskih objekata za potrebe djece osnovnih i srednjih škola

 • 10

  Promocija značaja porodice kao osnovne ćelije svakog društva

 • 11

  Saradnja sa nadležnim institucijama na izradi Zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 • 12

  Udruženje je nevladino i nepolitičko Udruženje

Naša lokacija:
Centar za mlade/Youth houseKontakt

Ukoliko imate pitanja molimo Vas ista pošaljite uz Vaše kontakt podatke

Podaci o nama

Saglasan sam da se moji podaci i dalje koriste u ovoj korespodenciji